รายชื่อคณะกรรมการองค์กรนิสิต ปี ๒๕๕๑ ครับ

Go down

รายชื่อคณะกรรมการองค์กรนิสิต ปี ๒๕๕๑ ครับ

ตั้งหัวข้อ by jupiter on Mon Aug 04, 2008 9:29 pm

รายชื่อสมาชิกองค์กรนิสิต (กลุ่มรัฐศาสตร์ ๒๕๔๙)

๑. พระสิทธิพร สุขิโต นายกองค์การบริหารนิสิต
๒. พระเชิด อตฺตทีโป รองนายกฯ ๑
๓. พระเจีย สปญฺโญ รองนายกฯ ๒
๔. พระอนุศักดิ์ อนาลโย เลขานุการฯ ๑
๕. สามเณรธีรศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขานุการฯ ๒
๖. พระวิษณุ ฐานธมฺโม หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์

๗. พระเอกชัย อาภสฺสโร อำนวยการฝ่ายประชาสัมพันธ์
๘. พระพุฒิพงษ์ ปญฺญาวฑฺฒโก หัวหน้าฝ่ายวิชาการ
๙. พระสยาม สมตฺโถ อำนวยการฝ่ายวิชาการ
๑๐. พระอนุพล สิริภทฺโท อำนวยการฝ่ายวิชาการ
๑๑. พระสัญชัย ชาตเมธี หัวหน้าฝ่ายสวัสดิการ
๑๒. พระทนงค์ศักดิ์ ปภงฺกโร อำนวยการฝ่ายสวัสดิการ
๑๓. พระวินัย วชิรญาโณ อำนวยการฝ่ายสวัสดิการ
๑๔. พระสมคิด ธมฺมวุฒโธ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม
๑๕. พระมหาสมคิด อิสฺสรปญฺโญ อำนวยการฝ่ายกิจกรรม
๑๖. พระกฤษณะ วรปญฺโญ อำนวยการฝ่ายกิจกรรม
๑๗. พระเชาวลิต อมโร ฝ่ายการเงินการบัญชี
๑๘. พระวีระศาสตร์ สุมโน ฝ่ายการเงินการบัญชี
๑๙. พระอุเทน อาทโร ประธานกรรมการ (ส.๒)
๒๐. พระนิพนธ์ นีลวณฺโณ กรรมการ (ส.๒)
๒๑. พระมานพ สุปญฺโญ กรรมการ (ส.๒)
๒๒. พระอำนาจ อนุตฺตโร กรรมการ (ส.๒)
๒๓. พระพายุ กลฺยาณธมฺโม กรรมการ (ส.๒)
๒๔. พระมหาสมัย ธมฺมสาโร กรรมการ (ส.๒)
๒๕. พระมหาอนุชิต ปคุณธมฺโม กรรมการ (ส.๒)
๒๖. พระชัชวาล ค้าสุกร กรรมการ (ส.๒)
๒๗. พระชรันดร์ ธีรวโร กรรมการ (ส.๑)
๒๘. พระศิริศักดิ์ เทวสิริ กรรมการ (ส.๑)
๒๙. พระชนะ ชยวฑฺฒโน กรรมการ (ส.๑)
๓๐. พระประธาน จานิสฺสโร กรรมการ (ส.๑)
๓๑. สามเณรรัฐภูมิ เพียยา กรรมการ (ส.๒)
๓๒. สามเณรณรงค์ ทาโคตร กรรมการ (ส.๑)
๓๓. สามเณรราชวัตร ดาราธรรม กรรมการ (ส.๑)

jupiter
ผู้มาเยือน


ขึ้นไปข้างบน Go down

Re: รายชื่อคณะกรรมการองค์กรนิสิต ปี ๒๕๕๑ ครับ

ตั้งหัวข้อ by Admin on Mon Aug 04, 2008 9:42 pm

เป็นกำลังใจให้กับ
ทีมงาน คณะกรรมการองค์กรบริหารนิสิต ครับ Very Happy


จาก ทีมงานเก่า ...


_________________
สังคมรัฐศาสตร์
avatar
Admin
Admin

จำนวนข้อความ : 16
Registration date : 24/06/2008

ดูข้อมูลส่วนตัว http://songkom.forumotion.com

ขึ้นไปข้างบน Go down

ขึ้นไปข้างบน


 
Permissions in this forum:
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ